Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług nabytych od nierezydentów
Zmienna ilościowa
 • kwartał
3 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług dostarczonych nierezydentom
Zmienna ilościowa
 • kwartał
4 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
5 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
6 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
7 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi respondenta Zmienna opisowa
 • kwartał
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę sprawozdanie wypełnia biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • kwartał
11 Międzynarodowy handel usługami Czy jednostka nabywała usługi od nierezydentów w trakcie … kwartału 2020 r.? Zmienna jakościowa
 • kwartał
12 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
13 Międzynarodowy handel usługami Czy jednostka dostarczała usługi nierezydentom w trakcie … kwartału 2020 r.? Zmienna jakościowa
 • kwartał
14 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług dostarczonych nierezydentom
 • Usługa uszlachetniania kod 150
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług nabytych od nierezydentów
 • Usługa uszlachetniania kod 150
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok