Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Śródlądowy transport wodny Statki żeglugi śródlądowej przeprawiane przez śluzy i pochylnie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w żegludze śródlądowej
 • Pracujący w żegludze śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Śródlądowy transport wodny Moc silników taboru żeglugi śródlądowej
 • Tabor żeglugi śródlądowej z własnym napędem
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
 • Tabor żeglugi śródlądowej z wlasnym napędem (zbiornikowce)
 • Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • kW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Śródlądowy transport wodny Miejsca pasażerskie statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
 • Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Śródlądowy transport wodny Nośność taboru barkowego żeglugi śródlądowej
 • Rodzaje taboru barkowego żeglugi śródlądowej
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
 • Tabor żeglugi śródlądowej z wlasnym napędem (zbiornikowce)
 • Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Śródlądowy transport wodny Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową
 • Liczba przewiezionych pasażerów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Śródlądowy transport wodny Rejsy statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
 • Rejsy statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Śródlądowy transport wodny Praca przewozowa przy przewozie pasażerów żeglugą śródlądową
 • Praca przewozowa przy przewozie pasażerów żeglugą śródladową
Rozwiń grupowanie
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Śródlądowy transport wodny Tabor żeglugi śródlądowej
 • Grupy ładowności taboru żeglugi śródlądowej
 • Tabor barkowy żeglugi śródlądowej
 • Tabor żeglugi śródlądowej z wlasnym napędem (zbiornikowce)
 • Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Śródlądowy transport wodny Statki żeglugi śródlądowej przeprawiane przez śluzy i pochylnie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
11 Śródlądowy transport wodny Zużycie paliwa przez tabor żeglugi śródlądowej
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
12 Śródlądowy transport wodny Rejsy taboru barkowego żeglugi śródlądowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
13 Śródlądowy transport wodny Przewozy kontenerów żeglugą śródlądową
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
14 Śródlądowy transport wodny Odległość przewozów ładunków taborem żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych
 • km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
15 Śródlądowy transport wodny Odległość przewozów ładunków taborem żeglugi śródlądowej
 • km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
16 Śródlądowy transport wodny Przewozy ładunków żeglugą śródlądową
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
17 Śródlądowy transport wodny Praca przewozowa przy przewozie ładunków żeglugą śródlądową
 • t km
Zmienna ilościowa
 • kwartał
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Śródlądowy transport wodny Tabor żeglugi śródlądowej
 • Tabor żeglugi śródlądowej z własnym napędem
 • Tabor żeglugi śródlądowej bez własnego napędu
 • Forma użytkowania taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Śródlądowy transport wodny Tabor żeglugi śródlądowej
 • Tabor holowniczy żeglugi śródlądowej
 • Statki pasażerskie
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
 • Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Śródlądowy transport wodny Moc silników taboru żeglugi śródlądowej
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
 • Ładowność taboru żeglugi śródlądowej
 • Barki z własnym napędem
Rozwiń grupowanie
 • kW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Śródlądowy transport wodny Nośność taboru barkowego żeglugi śródlądowej
 • Tabor barkowy żeglugi śródlądowej
 • Grupy ładowności taboru żeglugi śródlądowej
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Śródlądowy transport wodny Tabor żeglugi śródlądowej
 • Tabor żeglugi śródlądowej z wlasnym napędem (zbiornikowce)
 • Grupy ładowności taboru żeglugi śródlądowej
 • Forma użytkowania taboru (tabor własny)
 • Rok budowy taboru żeglugi śródlądowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia