Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
Z.1.MRiRW - dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dopłaty bezpośrednie Uzupełniająca Płatność Obszarowa
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Dopłaty bezpośrednie Jednolita Płatność Obszarowa
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety