Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
Z.4.IERiGZ-PIB - bilans ryb i owoców morza
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bilans ryb i owoców morza Połowy morskie ogółem
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Bilans ryb i owoców morza Połowy morskie bałtyckie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Bilans ryb i owoców morza Połowy morskie dalekomorskie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Bilans ryb i owoców morza Połowy słodkowodne i akwakultura
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Bilans ryb i owoców morza Import ryb i owoców morza
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Bilans ryb i owoców morza Eksport ryb i owoców morza
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Bilans ryb i owoców morza Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety