Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
Z-05 - badanie popytu na pracę
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Popyt na pracę Wolne miejsca pracy
 • wolne miejsca pracy w tym nowo utworzone
 • Wybrane grupy zawodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Pracujący w tym kobiety
 • Wybrane grupy zawodów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
3 Popyt na pracę Wolne miejsca pracy
 • Wybrane grupy zawodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Wybrane grupy zawodów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
5 Popyt na pracę Pracujący niepełnosprawni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
6 Popyt na pracę Pracujący niepełnosprawni na stanowiskach pracy specjalnie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
7 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
8 Popyt na pracę Zlikwidowane miejsca pracy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych Zmienna określająca czas
 • koniec kwartału
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
11 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • koniec kwartału
12 Popyt na pracę Nowo utworzone miejsca pracy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • koniec kwartału
14 Popyt na pracę Czy przedsiębiorstwo jest obecnie zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Popyt na pracę Czy w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego istniały w jednostce wolne miejsca pracy? Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Popyt na pracę Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy
 • Wybrane grupy zawodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego