Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
Z-KW - zestaw danych o wypadkach przy pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer telefonu, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy jednostek lokalnych Jednostka lokalna
 • Jednostka lokalna, miejscowosć
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
7 Wypadki przy pracy Straty czasu pracy innych osób
 • RBG
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
8 Wypadki przy pracy Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
9 Wypadki przy pracy Staż na zajmowanym stanowisku
 • r.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
10 Wypadki przy pracy Numer statystycznej karty wypadku
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
11 Wypadki przy pracy Poszkodowani w wypadkach
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
12 Wypadki przy pracy Liczba dni niezdolności do pracy
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Wypadki przy pracy Przyczyny wypadku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
14 Wypadki przy pracy Czynnik materialny będący źródłem urazu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
15 Wypadki przy pracy Wydarzenie powodujące uraz Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
16 Wypadki przy pracy Czynnik materialny związany z odchyleniem Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
17 Wypadki przy pracy Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
18 Wypadki przy pracy Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
19 Wypadki przy pracy Rodzaj miejsca wypadku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
20 Wypadki przy pracy Proces pracy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
21 Wypadki przy pracy Miejsce powstania wypadku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
22 Wypadki przy pracy Typ wypadku przy pracy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
23 Wypadki przy pracy Umiejscowienie urazu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
24 Wypadki przy pracy Rodzaj urazu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
25 Wypadki przy pracy Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
26 Wypadki przy pracy Skutki wypadku Zmienna jakościowa
 • rok
27 Wypadki przy pracy Kryteria jednostki lokalnej, będącej faktycznym miejscem pracy poszkodowanego Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
28 Cechy organizacyjno-prawne Forma własności przedsiębiorstwa Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
29 Rodzaj prowadzonej działalności Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
30 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
31 Pracujący, w tym zatrudnieni Status zatrudnienia Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
32 Wypadki przy pracy Obywatelstwo osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
33 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
34 Wypadki przy pracy Położenie geograficzne miejsca wypadku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
35 Wypadki przy pracy Rok urodzenia poszkodowanego w wypadku przy pracy Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
36 Wypadki przy pracy Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
37 Wypadki przy pracy Godzina wypadku Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
38 Wypadki przy pracy Data wypadku Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia