Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 01 - dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
  • rok
4 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt - ubój na zlecenie
  • Kategoria ubojowa
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • kg
Zmienna ilościowa
  • miesiąc