Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR SFK 02 - dane o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dotacje Środki krajowe ARiMR 02
Zmienna ilościowa
  • kwartał