Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BFG SFK 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dane bilansowe Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • na początek okresu sprawozdawczego
  • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty wniesione na rzecz BFG
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wypłaty na rzecz instytucji finansowych
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego