Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BFG SFK 03 - dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody z działalności statutowej
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
2 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty realizacji zadań statutowych
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
3 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik działalności statutowej
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
4 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik z operacji finansowych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
5 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik działalności operacyjnej jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
6 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty operacyjne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
7 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe przychody operacyjne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
8 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
9 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty działalności jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody ogółem
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
11 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik z różnic kursowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz gwarancyjny kas
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz gwarancyjny kas - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz gwarancyjny kas - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz gwarancyjny banków - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz gwarancyjny banków - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz gwarancyjny banków
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz statutowy BFG
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
21 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz statutowy BFG - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
22 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty ogółem
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
23 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik finansowy funduszu
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
24 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz statutowy BFG
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
25 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz statutowy BFG - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
26 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
27 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
30 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • na początek okresu sprawozdawczego
34 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) - zmniejszenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) - zwiększenia
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego