Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
JST SI 02 - dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Leasing Leasing zwrotny
  • Szczegóły umowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok