Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KGP SEWIK 01 - dane w zakresie liczby wypadków i ofiar wypadków
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wypadki drogowe i ofiary wypadków Wypadki drogowe i ofiary wypadków
  • Zmienne z bazy SEWiK
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
  • rok