Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SISFDM 01 - dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Domy maklerskie Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego domów maklerskich
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Domy maklerskie Rachunek przepływów pieniężnych domów maklerskich
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Domy maklerskie Rachunek zysków i strat domów maklerskich
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Domy maklerskie Bilans domów maklerskich
Zmienna ilościowa
  • rok