Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SNP 03 - dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kapitałowe systemy emerytalne Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE - forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Kapitałowe systemy emerytalne Przychody portfela inwestycyjnego PFE
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
3 Kapitałowe systemy emerytalne Koszty portfela inwestycyjnego PFE
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
4 Kapitałowe systemy emerytalne Wypłata świadczeń z PFE
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
5 Kapitałowe systemy emerytalne Przychody portfela inwestycyjnego OFE
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Kapitałowe systemy emerytalne Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał