Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SNP 04 - dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kapitałowe systemy emerytalne Wpłaty - IKE
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • półrocze
2 Kapitałowe systemy emerytalne Wypłaty świadczeń z IKE
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • półrocze
3 Kapitałowe systemy emerytalne Wpłaty - IKZE
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • półrocze
4 Kapitałowe systemy emerytalne Wypłaty świadczeń z IKZE
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • półrocze