Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SNU 08 - dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywa zakładów ubezpieczeń Aktywa zakładu ubezpieczeń
 • Ogółem, dział I, dział II
 • Ogółem, kapitał krajowy, kapitał zagraniczny
 • Aktywa ZU
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Pasywa zakładów ubezpieczeń Pasywa zakładu ubezpieczeń
 • Ogółem, dział I, dział II
 • Ogółem, kapitał krajowy, kapitał zagraniczny
 • Pasywa ZU
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Techniczny rachunek ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń Techniczny rachunek ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń
 • Ogółem, dział I i II, grupy dział I i II, reasekuracja czynna dział I i II, klasy RC dział II
 • Techniczny rachunek ubezpieczeń
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
4 Ogólny rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń Ogólny rachunek zysków i strat zakładu ubezpieczeń
 • Ogółem, dział I, dział II
 • Ogółem, kapitał krajowy, kapitał zagraniczny
 • Ogólny rachunek zysków i strat ZU
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
5 Działalność zakładów ubezpieczeń Zestawienie zakładów ubezpieczeń posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
 • Podział według zakładów ubezpieczeń
 • Kapitał przeważający krajowy, kapitał przeważający zagraniczny
 • Forma prawna ZU
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Działalność zakładów ubezpieczeń Zestawienie zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową
 • Podział według zakładów ubezpieczeń
 • Kapitał przeważający krajowy, kapitał przeważający zagraniczny
 • Forma prawna ZU
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Działalność zakładów ubezpieczeń Zakłady ubezpieczeń według osiągniętego wyniku
 • Ogółem, dział I, dział II
 • Według osiągniętego wyniku finansowego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
8 Działalność zakładów ubezpieczeń Kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń
 • Podział według zakładów ubezpieczeń
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • rok poprzedzający rok badania
9 Działalność zakładów ubezpieczeń Stopień opłacenia kapitałów podstawowych zakładów ubezpieczeń
 • Podział według zakładów ubezpieczeń
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • rok poprzedzający rok badania
10 Działalność zakładów ubezpieczeń Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń
 • Podział według zakładów ubezpieczeń
 • Kraje pochodzenia kapitału zagranicznego ZU
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Działalność zakładów ubezpieczeń Zakłady ubezpieczeń według osiągniętego wyniku
 • Ogółem, dział I, dział II
 • Według osiągniętego wyniku technicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
12 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba polis
 • Dział II działalność bezpośrednia
 • Powszechne ubezpieczenia obowiązkowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • koniec kwartału
 • rok
 • 31 grudnia
13 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Dział II działalność bezpośrednia
 • Powszechne ubezpieczenia obowiązkowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
14 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba zdarzeń z ubezpieczeń
 • Dział II działalność bezpośrednia
 • Powszechne ubezpieczenia obowiązkowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Działalność zakładów ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
 • Dział II działalność bezpośrednia
 • Powszechne ubezpieczenia obowiązkowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok