Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KOBiZE-IOŚ PIB 05 - dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zanieczyszczenie powietrza Uprawnienia do emisji z okresu rozliczeniowego 2013-2020 sprzedane na aukcjach przeprowadzonych w … r., za pośrednictwem Tymczasowej Platformy Aukcyjnej Europejskiej Giełdy Energii (EEX) z siedzibą w Lipsku
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Zanieczyszczenie powietrza Łączna liczba uprawnień umorzona przez operatorów instalacji objętych systemem EU ETS za emisje osiągnięte w roku …
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Zanieczyszczenie powietrza Łączna liczba uprawnień wydanych bezpłatnie na rok ... (niezależnie od roku, w którym zostały wydane) na mocy art. 10c dyrektywy EU ETS
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Zanieczyszczenie powietrza Łączna liczba uprawnień wydanych bezpłatnie na rok ... (niezależnie od roku, w którym zostały wydane) na mocy art. 10a dyrektywy EU ETS (wraz z uprawnieniami wydanymi z rezerwy)
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok