Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KRUS CSFK 02 - dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Koszty zużycia materiałów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie energii
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Wynagrodzenia Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Pracy
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty pracownicze
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Koszty pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału terenowego (składowe: Nazwa regionu, Symbol regionu, Nazwa miejscowości, )
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok