Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 05 - dane dotyczące liczby ubezpieczonych na Funduszu Emerytalno-Rentowym, liczby świadczeniobiorców i przeciętnej wysokości świadczeń, liczby i przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur, długości okresu ubezpieczenia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Ubezpieczeni w Funduszu Emerytalno-Rentowym
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę rolniczą
 • Płeć
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Świadczeniobiorcy pobierający rentę
 • Płeć
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną
 • Płeć
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Nowo przyznane emerytury
 • Płeć
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Długość okresu ubezpieczenia
 • osoba
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok