Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KRUS nSIU 01 - dane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wypadki przy pracy Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • kwartał