Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MC AU 01 - dane dotyczące aktów urodzenia sporządzonych w danym miesiącu kalendarzowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Oznaczenie aktu urodzenia
  • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
2 Urodzenie i poród Powód sporządzenia aktu urodzenia
  • według żywotności
Rozwiń grupowanie
  • wg rodzaju
Zmienna jakościowa
  • miesiąc
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia dziecka
  • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
  • miesiąc
4 Urodzenie i poród Data sporządzenia aktu urodzenia
  • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
  • miesiąc