Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MC AZ 01 - dane dotyczące aktów zgonu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Oznaczenie aktu zgonu Zmienna identyfikacyjna
2 Zgony Data sporządzenia aktu zgonu Zmienna określająca czas
  • miesiąc
3 Zgony Powód sporządzenia aktu zgonu Zmienna jakościowa
  • miesiąc
4 Zgony Data zgonu Zmienna określająca czas
  • miesiąc