Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MC PESEL 02 - dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
 • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
4 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • 31 grudnia
5 Migracje Data zameldowania - migracja wewnętrzna na pobyt stały Zmienna określająca czas
 • kwartał
6 Migracje Gmina poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały (składowe: Gmina, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
7 Dane adresowe i terytorialne Miejsce stałego zameldowania w Polsce (składowe: Gmina, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
8 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
 • rok
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
10 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia