Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MEN SIO 05 - dane dotyczące liczby dzieci w internatach i bursach, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia pozalekcyjne, placówki wychowania pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Placówki edukacyjne i wychowawcze Placówka oświatowa
 • uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych
 • Typy miejscowości
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
2 Placówki edukacyjne i wychowawcze Szkoła
 • rodzaje oddziałów
 • typy szkół i placówek wychowania przedszkolnego
 • rodzaj szkoły
 • publiczność szkoły i placówek wychowania przedszkolnego
Rozwiń grupowanie
 • szkoła
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
3 Uczniowie Uczniowie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września
4 Wychowankowie placówek oświatowych Wychowankowie
 • Niepełnosprawność
 • płeć
 • uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 września