Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF SAE 01 - dane dotyczące rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia