Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF INTRASTAT 01 - dane ze zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj wysyłki Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj przeznaczenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj pochodzenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Międzynarodowa wymiana towarowa Warunki dostaw Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Międzynarodowa wymiana towarowa Rodzaj transakcji Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Międzynarodowa wymiana towarowa Kod towaru CN Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Międzynarodowa wymiana towarowa Znacznik poufności MWT Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Międzynarodowa wymiana towarowa Rodzaj transportu MWT Zmienna jakościowa
 • miesiąc
9 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
10 Międzynarodowa wymiana towarowa Masa netto
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Międzynarodowa wymiana towarowa Ilość w uzupełniającej jednostce miary
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Międzynarodowa wymiana towarowa Wartość faktury
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Międzynarodowa wymiana towarowa Wartość statystyczna
 • PLN
 • EUR
 • USD
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta w wywozie Zmienna identyfikacyjna