Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MRiRW PFJDR 01 - dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dotacje Dotacje - dotacje budżetu państwa
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe - odsetki uzyskane
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki otrzymane z Unii Europejskiej
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Koszty ogółem (wg rodzaju)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Usługi remontowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe usługi obce
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podatek akcyzowy i VAT
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty urzędowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wpłaty na PFRON
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Wynagrodzenia Pozostałe wynagrodzenia
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Wynagrodzenia Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Pracy
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe świadczenia
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Świadczenia socjalne
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
37 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Miejscowość, )
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • Jednostka prawna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok