Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF Rb 01 - dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego