Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF Rb 04 - dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan długu gwarantowanego przez rząd
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan zabezpieczeń
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych nowych gwarancji
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Gwarantowany dług przejęty przez rząd uwzględniony w finansach publicznych (przepływ)
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wezwanie do zapłacenia gwarancji - płatności sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Płatności gotówkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych z tytułu przejętego długu, finanse publiczne
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonywane przez oryginalnego dłużnika (przychody gotówkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych)
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Całkowite odpisanie aktywów rządu, finanse publiczne
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty pobrane z tytułu gwarancji (przychody sektora instytucji rządowych i samorządowych)
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan długu, który nie został jeszcze uznany za przejęty w rachunkach ESA2010, ale nastąpiło wezwanie do przejęcia
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Stan długu, który nie został jeszcze uznany za przejęty w rachunkach ESA2010, ale nastąpiło wielokrotne wezwanie do przejęcia
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok