Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF OSC 01 - dane z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowa wymiana towarowa Znacznik poufności MWT Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj wysyłki Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj przeznaczenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj pochodzenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Międzynarodowa wymiana towarowa Warunki dostaw Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Międzynarodowa wymiana towarowa Rodzaj transakcji Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Międzynarodowa wymiana towarowa Kod towaru CN Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Międzynarodowa wymiana towarowa Masa netto
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Międzynarodowa wymiana towarowa Ilość w uzupełniającej jednostce miary
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Międzynarodowa wymiana towarowa Wartość statystyczna
 • PLN
 • EUR
 • USD
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Dane identyfikacyjne Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) Zmienna identyfikacyjna
12 Międzynarodowa wymiana towarowa Kod towaru TARIC Zmienna identyfikacyjna
13 Międzynarodowa wymiana towarowa Rodzaj transportu na granicy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
14 Międzynarodowa wymiana towarowa Rodzaj transportu wewnętrznego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj środka transportu na granicy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Międzynarodowa wymiana towarowa Kod waluty Zmienna jakościowa
 • miesiąc
17 Międzynarodowa wymiana towarowa Kontener Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Międzynarodowa wymiana towarowa Preferencje Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Międzynarodowa wymiana towarowa Procedura celna Zmienna jakościowa
 • miesiąc
20 Międzynarodowa wymiana towarowa Masa brutto
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
21 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna