Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF SISJSFP 01 - dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok bieżący i poprzedni