Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF TREZOR_BESTIA 01 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
  • Klasyfikacja budżetowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Przychody - klasyfikacja budżetowa Przychód klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
  • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok