Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF TREZOR_BESTIA 02 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-FEP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Plan wydatków budżetu państwa
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dochody - klasyfikacja budżetowa Plan dochodów budżetu państwa
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochody budżetu państwa - klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Wydatki państwowych funduszy celowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych Przychody ogółem państwowego funduszu celowego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Przychody - klasyfikacja budżetowa Przychód klasyfikacja budżetowa
 • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
 • zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok