Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF ZEFIR2 01 - dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Rok okresu rozliczeniowego Zmienna określająca czas
  • I półrocze
2 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Początek okresu rozliczeniowego Zmienna określająca czas
  • I półrocze
3 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Koniec okresu rozliczeniowego Zmienna określająca czas
  • I półrocze
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
  • I półrocze
7 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
8 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Dochody z podatku akcyzowego ogółem
  • Grupy wyrobów akcyzowych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • I półrocze