Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MGMiŻŚ ZSR 02 - dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj wysyłki Zmienna jakościowa
  • miesiąc
2 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj przeznaczenia Zmienna jakościowa
  • miesiąc
3 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj pochodzenia Zmienna jakościowa
  • miesiąc
4 Międzynarodowa wymiana towarowa Kod towaru CN Zmienna jakościowa
  • miesiąc
5 Międzynarodowa wymiana towarowa Masa netto
  • kg
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
6 Międzynarodowa wymiana towarowa Wartość statystyczna
  • PLN
  • EUR
  • USD
Zmienna ilościowa
  • miesiąc