Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MI DJ 01 - dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zastrzyki kapitałowe
  • Podwyższenie kapitału
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pomoc publiczna
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
  • Wpływy z dywidend
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok