Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
  • Bilans produkcji zakładu przeróbczego samodzielnego - G-09.2
Rozwiń grupowanie
  • t
  • %
Zmienna ilościowa
  • miesiąc