Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-09.4 - sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Import i przywóz węgla kamiennego Sprzedaż importowanego węgla kamiennego do odbiorców
  • Kierunki sprzedaży węgla kamiennego - G-09.4
  • Mierniki węgla - G-09.4D
Rozwiń grupowanie
  • t
  • zł / t
  • kJ / kg
Zmienna ilościowa
  • miesiąc