Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MRPiPS KSMŚR 04 - dane o świadczeniach rodzinnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia rodzinne
  • Rodzaje świadczeń rodzinnych
  • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus
  • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok