Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KPRM CEPiK 01 - dane dotyczące pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
 • Rodzaj pojazdu
 • Miesiące
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
2 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe
 • Rodzaj pojazdu
 • Miesiące
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
3 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
 • Motocykle
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe
 • Rodzaj pojazdu
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok