Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MS SI EMERYT 01 - dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe
 • świadczenia pozaubezpieczeniowe
 • świadczenia emerytalno-rentowe
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • rok
 • kwartał
 • półrocze
 • 31 grudnia
 • 31 marca
 • od początku roku do końca kwartału
2 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Kwota świadczeń
 • zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • świadczenia emerytalno-rentowe
 • świadczenia pozaubezpieczeniowe
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • kwartał
 • rok
 • półrocze
3 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Przeciętne świadczenie brutto
 • świadczenia pozaubezpieczeniowe
 • świadczenia emerytalno-rentowe
 • zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
 • półrocze
 • rok
 • miesiąc
4 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od 1 stycznia do końca III kwartału roku poprzedzającego rok badania
 • rok
 • miesiąc
 • kwartał
 • półrocze