Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP BaRN 01 - dane dotyczące cen mieszkań, domów oraz gruntów budowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny nieruchomości Średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  • Rodzaj rynku
  • Wybrane miasta
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • kwartał
2 Ceny nieruchomości Średnia cena ofertowa 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  • Rodzaj rynku
  • Wybrane miasta
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • kwartał
3 Ceny nieruchomości Indeks hedoniczny cen mieszkań
  • Wybrane miasta oraz Trójmiasto
Rozwiń grupowanie
  • %
Zmienna ilościowa
  • kwartał