Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP BIS_ZSK-KG 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat banki Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
  • koniec kwartału