Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 08 - dane dotyczące dochodów i transferów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bilans płatniczy Polski Dochody i transfery z NBP
Zmienna ilościowa
  • kwartał