Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 09 - dane dotyczące bilansu płatniczego - zestawienie o przychodach i rozchodach w podróżach zagranicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bilans płatniczy Polski Rachunek bieżący bilansu płatniczego Polski
  • mln PLN
Zmienna ilościowa
  • koniec miesiąca