Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-10.1k - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Infrastruktura elektroenergetyczna Kod paliwa dominującego
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
5 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba urządzeń jednostek kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
 • Rodzaj urządzeń jednostek kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej brutto Abe
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii mechanicznej Abm
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ciepło i energia elektryczna Całkowita produkcja ciepła użytkowego Qu
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji Quq
 • Nr jednostki kogeneracji
 • Kierunki przeznaczenia ciepła użytkowego z kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego poza procesem kogeneracji Quk
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Całkowita energia chemiczna zużytych paliw Qb
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania ciepła poza procesem kogeneracji Qbck
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej brutto w kogeneracji Abq
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji Qbek
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qbq
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Referencyjna wartość sprawności wytwarzania energii elektrycznej w procesie rozdzielonym
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ciepło i energia elektryczna Referencyjna wartość sprawności wytwarzania ciepła w procesie rozdzielonym
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ciepło i energia elektryczna Oszczędność energii pierwotnej (PES)
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Infrastruktura elektroenergetyczna Rodzaj jednostki kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
24 Ciepło i energia elektryczna Sprawność graniczna określona dla danego typu jednostki kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
26 Ciepło i energia elektryczna Stosunek energii elektrycznej do ciepła C
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Ciepło i energia elektryczna Średni współczynnik zmiany mocy b
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Ciepło i energia elektryczna Średnioroczna sprawność ogólna
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej i usług systemowych
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
30 Infrastruktura elektroenergetyczna Wyznacznik paliwa gazowego
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
31 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż usług systemowych
 • Usługi systemowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej i usług systemowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
33 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
34 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana na rynku bilansującym
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
35 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana z innych kierunków
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana z innych kierunków w ramach własnej grupy kapitałowej
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
37 Ciepło i energia elektryczna Ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 49a ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
38 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
39 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu (zgodnie z PN)
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
40 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
41 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej z biomasy i biogazu (w tym współspalanie)
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
42 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Obrót energią elektryczną
 • Kierunki zakupu i sprzedaży
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
43 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - nN
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
44 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - SN
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
45 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - WN + NN
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
47 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
49 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii elektrycznej do odsprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
51 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ogółem
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
53 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od energii elektrycznej zużytej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
54 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
55 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
56 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
58 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
59 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
60 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
61 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
62 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
63 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
64 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
65 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa produkcyjnego
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
66 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa produkcyjnego podstawowego
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
67 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa produkcyjnego podstawowego - węgla
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
68 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu paliwa
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
69 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu zakupionego paliwa
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu zakupionego węgla
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
71 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty pozostałych materiałów
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
72 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty korzystania ze środowiska
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
73 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty energii elektrycznej zakupionej
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
74 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty energii elektrycznej z własnej produkcji zużytej na produkcję ciepła
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
75 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
76 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty podgrzewania nośnika ciepła
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
77 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty remontów
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
78 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
79 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
80 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia dla wydziałów remontowych i pomocniczych
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
82 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Amortyzacja dla wydziałów remontowych i pomocniczych
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
83 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
84 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
85 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
86 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
87 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia - koszty remontów
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
88 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia - koszty remontów - koszty wydziałów pomocniczych
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - kw)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
89 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
90 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
91 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii do odsprzedaży, koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
92 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
93 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
94 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
95 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
96 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
97 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
98 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
99 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu uprawnień do emisji CO2
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
100 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
101 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
102 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odsetki od przeterminowanych należności
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
103 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
104 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
105 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej (energia elektryczna)
 • Rodzaje zobowiązań
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
106 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej (ciepło)
 • Rodzaje zobowiązań
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
107 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup węgla kamiennego spoza UE
 • t
 • tys. USD
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
108 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość opałowa węgla kamiennego zakupionego spoza UE
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
109 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rodzaj kontraktu na zakup węgla spoza UE - poniżej roku Zmienna jakościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
110 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Rodzaj kontraktu na zakup węgla spoza UE - rok lub więcej Zmienna jakościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
111 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu węgla kamiennego zakupionego spoza UE
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
112 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • kwartał
113 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto w skojarzeniu
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • kwartał
114 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • kwartał
115 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
116 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
117 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu pokrycia ujemnego salda
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
118 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu premii kogeneracyjnej lub kogeneracyjnej indywidualnej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
119 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu premii gwarantowanej lub gwarantowanej indywidualnej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
120 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Kwota różnicy ceny
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
121 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Kraj pochodzenia węgla kamiennego zakupionego spoza UE Zmienna opisowa
 • I półrocze
 • II półrocze
122 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Paliwa
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Rodzaj jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok