Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP SIS_PEGAZ_BIS 01 - dane do obliczenia i alokacji w rachunkach narodowych usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywa bankowe FISIM Operacje z instytucjami krajowymi aktywa
  • Podział sektorowy gospodarki NBP
  • Aktywa FISIM
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • kwartał
2 Pasywa bankowe FISIM Operacje z instytucjami krajowymi pasywa
  • Podział sektorowy gospodarki NBP
  • Pasywa FISIM
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • kwartał