Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP ZSK-KG 02 - dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat banki Rachunek zysków i strat banku
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • dwa lata poprzedzające rok badania