Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NFZ SFK 03 - dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty ogółem
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody ogółem
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynik finansowy brutto NFZ
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego