Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NFZ SI 01 - dane dotyczące świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych (w ramach danego świadczeniodawcy), komórek organizacyjnych wykonujących świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Symbol oddziału wojewódzkiego NFZ Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Kod w oddziale wojewódzkim NFZ Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod formy organizacyjnej podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Nazwa formy organizacyjnej podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne Nazwa skrócona Zmienna identyfikacyjna
8 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Miejscowość, Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
  • 31 lipca
9 Dane identyfikacyjne Identyfikator systemowy świadczeniodawcy NFZ Zmienna identyfikacyjna
10 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy specjalizacji Zmienna identyfikacyjna
11 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
12 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Identyfikator terytorialny podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna